Thành ủy Thái Nguyên: Quán triệt các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng

Linh Lan 11:04, 15/03/2023

Ngày 15-3, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Trung ương, của tỉnh, thành phố và triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường trực Thành uỷ Thái Nguyên yêu cầu ngay sau Hội nghị, cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng nhanh chóng tổ chức quán triệt các nội dung văn bản mới nói trên đến đội ngũ cán bộ, đảng viên của cấp mình.
Lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên yêu cầu ngay sau Hội nghị, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nhanh chóng tổ chức quán triệt các nội dung văn bản mới đến đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong một ngày, các đại biểu được quán triệt và triển khai thực hiện nhiều văn bản liên quan đến công tác Đảng, như: Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giám sát, phản biện xã hội; phòng thủ dân sự; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ…

Các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và TP. Thái Nguyên thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cũng được truyền đạt ngắn gọn, súc tích tới các đại biểu.

Hội nghị còn dành thời gian nghe quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030” và kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về nội dung này.

Tại Hội nghị, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nhanh chóng tổ chức quán triệt các nội dung văn bản mới nói trên đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp mình; chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.