Đảng bộ Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI:
Phát huy vai trò "đầu tàu"

Quỳnh Mai 08:37, 18/02/2023

Những năm qua, Đảng bộ Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI (Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc) đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu chiến lược. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Trong ngày ra quân đầu năm 2023, Công ty tiêu thụ trên 3.000 tấn xi măng.
Ngay trong ngày ra quân sản xuất đầu năm 2023, Công ty CP Xi măng La Hiên đã tiêu thụ được trên 3.000 tấn xi măng.

Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI có tổng số lao động gần 600 người. Đảng bộ Công ty có 178 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ.

Những năm qua, Đảng bộ Công ty luôn chú trọng công tác tổ chức học tập và quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, hiệu quả; tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”...

Theo đồng chí Trần Quang Khải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty: Từ việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tổ chức đoàn, cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã phát huy được vai trò cốt lõi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của Đảng. Nhờ đó, 5 năm liền (2017-2021), Đảng bộ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Là đơn vị sản xuất kinh doanh lớn có trụ sở tại huyện Võ Nhai -  địa bàn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng - Đảng bộ Công ty cũng xác định nhiệm vụ xây dựng địa phương. Thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Huyện ủy Võ Nhai trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Chính phủ, Đảng bộ Công ty đã tranh thủ ý kiến lãnh đạo và đưa vào nghị quyết hằng năm để triển khai đóng góp xây dựng địa phương. Cụ thể là các hoạt động: cung ứng xi măng theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Võ Nhai và tỉnh Thái Nguyên (năm 2022, Công ty cung ứng 8.100 tấn xi măng PCB 30); đóng góp ủng hộ các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Chất độc da cam, hỗ trợ thiên tai... trên 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Đảng bộ Công ty luôn xác định: Phát triển sản xuất - kinh doanh phải bền vững. Từ việc lãnh đạo xây dựng được cơ chế quản lý hợp lý, tập trung đầu tư chiều sâu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty đã đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức để ổn định và phát triển.

Năm 2022, sản lượng tiêu thụ xi măng của Công ty CP Xi măng La Hiên là 760.000 tấn, đạt 102,70% kế hoạch; doanh thu đạt trên 780 tỷ đồng, vượt 14,69% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 15 triệu đồng/người/tháng. Với những kết quả này, năm 2022, Đảng bộ Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, Đảng bộ Công ty CP Xi măng La Hiên xây dựng nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và lãnh đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội được giao. Đồng thời chỉ đạo quản lý tốt công tác thị trường, đặc biệt giữ vững được thị trường truyền thống, có giá tốt nhất để làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty - đó là thị trường Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn... Bên cạnh đó, thường xuyên bám sát thị trường để chỉ đạo điều chỉnh giá kịp thời làm tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh...

Đảng bộ cũng xây dựng kế hoạch tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động của Công ty theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.