Tiềm năng phát triển đảng viên trong hợp tác xã

Văn Hiến 09:56, 03/03/2023

Trên địa bàn tỉnh có 690 hợp tác xã (HTX), trong đó có 474 HTX (68,7%) nông nghiệp, 216 HTX (31,3%) phi nông nghiệp, với trên 42.500 thành viên và người lao động. Đây là lượng quần chúng đông đảo để đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên…

HTX Chè La Bằng (Đại Từ) sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhưng vẫn chưa có tổ chức Đảng.
HTX Chè La Bằng (Đại Từ) sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhưng vẫn chưa có tổ chức Đảng.

Doanh thu của các HTX đạt trên 3.100 tỷ đồng, với mức thu nhập bình quân đạt 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Số lượng HTX trong tỉnh được thành lập mới ngày càng tăng, đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; hoạt động ngày càng hiệu quả, quy mô dần mở rộng, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động nông thôn.

Đội ngũ cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh dần được trẻ hóa, năng động, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành HTX.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 4 liên hiệp HTX với 26 HTX thành viên, tổng số vốn điều lệ là 33 tỷ đồng. Các liên hiệp HTX của đã từng bước thực hiện vai trò liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ tốt hơn cho các HTX thành viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HTX trong tỉnh còn gặp một số khó khăn như quy mô còn nhỏ, công nghệ tiên tiến chưa nhiều, sức cạnh tranh của một số sản phẩm trên thị trường chưa cao.

Cùng với đó là sự liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ thành viên, hộ nông dân chưa sâu rộng, hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các hợp tác xã vẫn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý, nguồn vốn và cơ sở vật chất như đất đai, nhà xưởng, trụ sở… của các HTX trong tỉnh còn nhiều hạn chế.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể của một số cấp ủy, chính quyền trong tỉnh vẫn còn có nơi chưa kịp thời, sâu sát. Đặc biệt, số lượng HTX toàn tỉnh khá lớn nhưng chỉ 8 HTX có tổ chức đảng (chiếm 1% tổng số HTX) với 91 đảng viên.

Trong đó, 7 HTX có chi bộ thuộc đảng ủy cấp xã như: HTX Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Cổ lũng (Phú Lương); HTX Cao cấp Bắc Hà (TP. Thái Nguyên); HTX Dịch vụ điện và Nông nghiệp Đồng Tiến (TP Phổ Yên); HTX Điện Tân Tiến (Đại Từ)…

Cả tỉnh có duy nhất HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công có đảng bộ thuộc Đảng bộ TP. Sông Công. Ngoài ra, toàn tỉnh có 255 HTX có 318 đảng viên (mỗi HTX có từ 1 đến 3 đảng viên) sinh hoạt ở chi bộ tổ dân phố, xóm.

Qua đánh giá của cấp ủy cấp xã, chi bộ ở các HTX đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhằm nâng cao sự giác ngộ, hiểu biết cho cán bộ và người lao động.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong các HTX đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, việc phát triển tổ chức đảng tại các HTX trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, số lượng đơn vị có chi, đảng bộ quá ít vì quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ, số lượng lao động không nhiều.

Mặt khác, các HTX nông nghiệp trong tỉnh có nhiều thành viên, người lao động nhưng số tham gia BHXH rất ít, sự gắn kết không cao. Cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng tại các HTX của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh chưa được quan tâm, đẩy mạnh.

Để phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các HTX trên địa bàn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành trong tỉnh đang tăng cường công tác tuyên truyền để các HTX, thành viên và người lao động hiểu được vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các HTX. Cùng với đó, cấp ủy các cấp trong tỉnh xây dựng và triển khai đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các HTX; có chính sách hỗ trợ việc thành lập tổ chức đảng mới, hỗ trợ phụ cấp thời gian đầu 3-5 năm cho cán bộ tham gia cấp ủy HTX.

Cơ quan chức năng của tỉnh khuyến khích việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các thành viên HTX để họ gắn bó hơn với HTX, góp phần thu hút thêm thành viên. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, công tác phát triển công đoàn, đoàn thanh niên để tạo nguồn phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong HTX cũng cần được quan tâm hơn nữa...