Đảng bộ TP. Thái Nguyên: Nhiều giải pháp phát triển Đảng

Linh Lan 09:22, 02/03/2023

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), Đảng bộ TP. Thái Nguyên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

Đảng bộ TP. Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng, tính đến tháng 12-2022, toàn Đảng bộ có 27.790 đảng viên. Để thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2023 là từ 852 đảng viên trở lên, ngay từ đầu năm, Đảng bộ thành phố đã thực hiện công tác rà soát và xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức đảng.

Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên luôn quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên luôn quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

Theo kế hoạch, mỗi đảng bộ phường, xã phấn đấu kết nạp đảng viên đạt 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ đầu nhiệm kỳ; mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở (có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên) phấn đấu kết nạp đảng viên đạt ít nhất 20% so với tổng số người lao động chưa là đảng viên.

Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường trực Thành uỷ yêu cầu nhanh chóng chỉ đạo các đoàn thể cấp cơ sở lựa chọn, giới thiệu trong năm ít nhất 900 đoàn viên, hội viên ưu tú cho tổ chức đảng để xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.

Ngoài tạo nguồn ở các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng chí Nguyễn Thanh Ngân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết: Hằng năm, các tân binh trước khi nhập ngũ đều được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức. Sau khi xuất ngũ về địa phương, ngoài các đồng chí được kết nạp trong đơn vị, còn lượng lớn quân nhân là nguồn kết nạp Đảng cho các địa phương. Với các quân nhân này, các xã, phường nên chỉ đạo, quan tâm bố trí các nhiệm vụ như thôn đội trưởng, thôn đội phó hoặc khẩu đội trưởng để họ có cơ hội phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh nguồn quân nhân, hiện đội ngũ 401 thôn đội trưởng ở các xóm, tổ dân phố trên địa bàn (số thôn đội trưởng là đảng viên chưa nhiều) cũng là nguồn kết nạp đảng viên mới cho các địa phương.

Đồng chí Lương Thị Thúy Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, thông tin: Đảng bộ Công ty hiện có trên 300 đảng viên. Năm 2023, chúng tôi được giao chỉ tiêu phát triển 25 đảng viên mới. Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng uỷ tăng cường chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong năm, chúng tôi đã đề nghị thành phố sắp xếp, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp, linh hoạt cho hơn 400 quần chúng ưu tú của Công ty.

Một buổi hội ý của Chi uỷ Chi bộ xóm Già, xã Huống Thượng.
Một buổi hội ý của Chi uỷ Chi bộ xóm Già, xã Huống Thượng.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc cũng như các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, Thành uỷ Thái Nguyên lấy nội dung phát triển đảng viên mới là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, TCCSĐ và công tác thi đua - khen thưởng cuối năm. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Cụ thể, đồng chí bí thư cấp ủy sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023 của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời, bí thư cấp uỷ phải chủ động đề xuất với ban thường vụ, cấp ủy đơn vị về các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên được Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Đồng chí Lê Lan Quyên, Bí thư Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ, cho biết: Đảng bộ phường hiện có trên 1.700 đảng viên, năm 2023, chúng tôi được giao chỉ tiêu kết nạp 43 đảng viên mới. Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu của Thành ủy đề ra, Đảng uỷ đang khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, thống kê số lượng đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chưa được kết nạp, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên mới năm 2023, Thường trực Thành uỷ Thái Nguyên yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát huy vai trò trách nhiệm bằng việc sát sao với cơ sở, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách.

Thường trực Thành uỷ cũng chỉ đạo các ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác phát triển đảng viên của các chi, đảng bộ trực thuộc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở.