Những người "xây nhịp cầu" nối ý Đảng - lòng dân

Thu Huyền 09:25, 04/11/2023

Nâng cao tỷ lệ trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên là một trong những chỉ tiêu quan trọng được Đảng bộ huyện Đại Từ quan tâm thực hiện. Từ đó góp phần nâng cao khả năng truyền đạt các chủ trương, định hướng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu (áo trắng), Trưởng xóm Phúc Lẩm, xã Tiên Hội (Đại Từ), cùng lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra diễn biến rừng trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu (áo trắng), Trưởng xóm Phúc Lẩm, xã Tiên Hội (Đại Từ), cùng lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra diễn biến rừng trên địa bàn.

Liên tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm từ năm 2015 đến nay và được kết nạp vào Đảng năm 2021, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng xóm Phúc Lẩm, xã Tiên Hội (Đại Từ) hiểu rõ những thuận lợi khi trưởng xóm là đảng viên. Đồng chí chia sẻ: Được tham dự các cuộc họp chi bộ giúp tôi nắm bắt chủ trương, nghị quyết và triển khai nhanh chóng đến bà con. Bởi thế, mọi công việc ở xóm đều được giải quyết ổn thỏa.

Là một trong số ít địa phương có 100% trưởng xóm là đảng viên, đồng chí Đặng Quý Toản, Bí thư Đảng ủy xã Cù Vân, thông tin: Ở nhiệm kỳ trước, chúng tôi chỉ có 5/13 trưởng xóm là đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về việc tăng tỷ lệ trưởng xóm là đảng viên, Đảng ủy xã đã rà soát, phân loại đội ngũ trưởng xóm chưa vào Đảng. Trên cơ sở đó, chúng tôi tập trung định hướng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Cụ thể, động viên những đồng chí trưởng xóm trẻ, có năng lực tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; quan tâm bồi dưỡng lực lượng được định hướng trở thành trưởng xóm kế cận. Với cách làm như vậy, đến nay, 13/13 trưởng xóm ở xã đều là đảng viên.

Bám sát Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (phấn đấu đến cuối năm 2025, trên 90% trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên), Huyện ủy Đại Từ đã xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của từng chi bộ, nắm vững thực trạng đội ngũ đảng viên và khả năng tạo nguồn phát triển đảng ở từng xóm, tổ dân phố.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, tăng cường kết nạp đảng viên là trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố được nhân dân tín nhiệm; lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố...

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đại Từ, cho biết: Đến nay, toàn huyện có 282 trưởng xóm là đảng viên, đạt trên 70%. Các đảng bộ có tỷ lệ trưởng xóm là đảng viên đạt cao là: Cù Vân, Mỹ Yên, Quân Chu. Trong số 116 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố còn lại chưa phải là đảng viên, huyện đã đưa ra kế hoạch cụ thể đối với từng trường hợp.

Đối với các trường hợp không thể phát triển Đảng, chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch nhân sự cụ thể để tạo nguồn thay thế. Huyện đề ra mục tiêu đến hết năm 2024, tỷ lệ trưởng xóm là đảng viên đạt trên 92% và đạt 100% vào cuối năm 2025.

Qua thực tế công tác Đảng ở huyện Đại Từ cho thấy, khi trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, họ không chỉ phát huy tốt vai trò đầu tàu gương mẫu, gần dân, sát dân, hiểu dân mà còn là những "nhịp cầu" nối nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thuận lợi hơn; phát huy được vai trò, trách nhiệm của đảng viên gắn với lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ ở cơ sở.

Ngoài ra, việc trưởng xóm là đảng viên sẽ giúp giảm các cuộc giao ban, hội họp, qua đó, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và sự quản lý điều hành của trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố trên tất cả các lĩnh vực một cách đồng bộ, hiệu quả…