Góp ý vào dự thảo quy định về chức năng của đảng đoàn, ban cán sự đảng

Hoàng Hải 15:32, 27/10/2023

Ngày 27-10, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.

 

Dự và phát biểu góp ý tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên có các đồng chí: Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng của tỉnh (ảnh).

Dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh được xây dựng gồm 4 chương, 16 điều, với các nội dung cụ thể về: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức, nguyên tắc và chế độ làm việc; quan hệ công tác; tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất, đồng tình cao về các nội dung được đề cập trong dự thảo quy định. Các đại biểu cũng góp ý chi tiết vào một số chương, điều trong dự thảo. Trong đó, đề nghị tập trung làm rõ hơn, bổ sung thêm trách nhiệm của các đồng chí ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; điều chỉnh mối quan hệ với ban thường vụ tỉnh ủy; về xây dựng quy chế phối hợp; trao đổi, đề xuất thành lập đảng đoàn đối với đoàn luật sư cấp tỉnh...

Phát biểu góp ý tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Dương Xuân Hùng cho rằng: Dự thảo quy định cần làm rõ hơn về công tác phối hợp của ban cán sự đảng với cấp ủy, chi bộ cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; cơ cấu thường trực đảng đoàn HĐND và ban cán sự đảng UBND tỉnh cần có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn; nên mở rộng thành phần tham gia ban cán sự đảng UBND tỉnh có lãnh đạo một số sở, ngành giữ vai trò quan trọng; có thể nghiên cứu bố trí cán bộ chuyên trách; nên quy định rõ về nhiệm kỳ của ban cán sự đảng, đảng đoàn...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng cho biết, Thái Nguyên hiện chưa thành lập đảng đoàn hội liên hiệp khoa học - kỹ thuật và hội văn học - nghệ thuật, tuy nhiên, tỉnh đang chỉ đạo rà soát và sẽ sớm thành lập theo đúng quy định.