Quan tâm phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên

Hằng Nga 11:06, 23/10/2023

Nhiều năm qua, số lượng đảng viên được phát triển trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của tỉnh có tính ổn định và chất lượng đồng đều nhất. Bởi đã đứng trong đội ngũ nhà giáo thì hầu hết cán bộ, giáo viên đều có ý thức tu dưỡng về đạo đức và chuyên môn.

Đảng viên trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Nguyên dạy môn khoa học tự nhiên tại lớp 7A, Trường Tiểu học và THCS Vạn Thọ.
Đảng viên trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Nguyên trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên tại lớp 7A, Trường Tiểu học và THCS Vạn Thọ (Đại Từ).

Ngày 30/8/2023, trước khai giảng 5 ngày, 2 cô Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Hường, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Vạn Thọ (Đại Từ), vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cô Nguyễn Thị Nguyên xúc động nói: Tôi xác định khi trở thành đảng viên không có nghĩa là quá trình phấn đấu đã hoàn thành mà chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình mới với tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cao hơn. Vì vậy, tôi xác định phải nỗ lực rèn luyện nhiều hơn nữa về đạo đức lối sống, học tập, lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên để xứng đáng với sự tin yêu của học sinh, sự gửi gắm của Chi bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường.

2 năm học vừa qua, mỗi năm Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Vạn Thọ phát triển được 2 đảng viên. Đến nay, Chi bộ có 25 đảng viên trên tổng số 36 cán bộ, giáo viên.

Cô giáo Dương Thị Phong, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Việc tạo nguồn trong khối trường học có nhiều thuận lợi vì thầy cô giáo đều đảm bảo yêu cầu về trình độ văn hóa, có ý thức kỷ luật và nhận thức chính trị tốt. Tuy nhiên, không vì thế Chi bộ chạy theo số lượng mà lựa chọn, bồi dưỡng rất nghiêm túc. Từ quá trình phấn đấu, rèn luyện, giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ, đánh giá, chúng tôi mới lựa chọn để cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Cô Dương Thị Phong khẳng định: Những đảng viên mới đã tiếp thêm sức mạnh cho Chi bộ, bởi họ đều trẻ, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Không chỉ trong quá trình thử thách, phấn đấu mà sau khi kết nạp họ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều đảng viên trẻ đã tranh thủ những ngày hè để tự đăng ký tham gia các lớp học nâng cao.

Thực tế tại huyện vùng cao Võ Nhai, chúng tôi nhận thấy các đảng bộ cũng rất quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Liên Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra trong nhiệm kỳ kết nạp 40 đảng viên. Đến hết tháng 9-2023, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 28 đảng viên, trong số này có 17 đồng chí là cán bộ, giáo viên.

Đồng chí Hoàng Văn Thượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Minh, nhấn mạnh: Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trường học trực thuộc. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ rà soát, nắm chắc số cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, hằng năm Đảng ủy xã chủ động làm việc với từng chi bộ, ban giám hiệu các trường và trực tiếp chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với các giáo viên trẻ. Các chi bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, thường xuyên cử quần chúng ưu tú đủ điều kiện về lịch sử chính trị, có phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt chuyên môn tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Môi trường dạy học có nhiều điều kiện để các thầy cô khẳng định bản thân, phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Môi trường dạy học có nhiều điều kiện để các thầy, cô giáo khẳng định bản thân, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đối với TP. Phổ Yên, công tác phát triển Đảng trong các trường học cũng được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Năm học 2022-2023 có 71 cán bộ, giáo viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên là giáo viên lên 1.466 đồng chí, chiếm 79,8% viên chức toàn Ngành (viên chức toàn Ngành đầu năm học 2023-2024 là 1.836 người).

Còn tại TP. Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã bám sát kế hoạch tạo nguồn phát triển Đảng của Thành ủy Thái Nguyên, cụ thể hóa bằng các văn bản chuyển tải đến các trường công lập và ngoài công lập. Các trường đã tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Thông qua các hoạt động, giao nhiệm vụ, nhà trường và các đoàn thể tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu quần chúng ưu tú có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Đối với những trường ngoài công lập chưa có tổ chức đảng, nhà trường chủ động phát hiện, giới thiệu, lập danh sách giáo viên, nhân viên, quần chúng ưu tú có nguyện vọng xin vào Đảng, báo cáo cấp ủy địa phương để phối hợp, tạp nguồn phát triển đảng viên.

Với cách làm trên, năm học 2022-2023 đã có 197 cán bộ, giáo viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn ngành Giáo dục TP. Thái Nguyên lên 2.547 đồng chí, trên tổng số 5.560 cán bộ, giáo viên (trong đó có 2.364 đảng viên là giáo viên trong biên chế; 125 đảng viên là giáo viên hợp đồng định mức khoán và 58 đảng viên là giáo viên các trường ngoài công lập).

Có thể nói, chú trọng công tác phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên không chỉ nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục mà còn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và xây dựng Đảng trong tình hình mới.