Xây dựng Trường vững mạnh toàn diện

Thảo Nguyên 11:05, 16/11/2023

Ngày 31/12/1963, Bác Hồ đã về thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên lần cuối cùng. Bác đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học viên Trường Đảng tỉnh (nay là Trường Chính trị tỉnh). Người nhắc nhở giáo viên, học viên phải dạy tốt, học tốt, tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Đảng cần, khi tổ chức giao cho... Thực hiện lời căn dặn của Người, các thế hệ cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và chất lượng bồi dưỡng, đào tạo học viên.

Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đại biểu, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nhà trường.
Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đại biểu, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nhà trường.

Một trong những mục tiêu xây dựng Nhà trường được các cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đặt lên hàng đầu là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng; có kiến thức lý luận chính trị, hành chính và chắc về chuyên môn. Đồng thời, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tư duy đổi mới và tầm nhìn xa; có khả năng đoàn kết, tập hợp lực lượng nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước tại địa phương.

Để đạt được mục tiêu ấy, đồng chí Đặng Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Thời gian qua, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh các hoạt động quản lý, đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, các giảng viên chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới... Hiện nay, Nhà trường có 44 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó 39 người có trình độ đại học trở lên (bằng 88,6%), 2 người có trình độ tiến sĩ (bằng 4,5%); 29 người có trình độ thạc sĩ (bằng 65,9%); trình độ cao cấp lý luận chính trị và tương đương là 30 người (bằng 68,2%)...

Đặc biệt, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, Nhà trường quan tâm đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên; tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết tình huống cụ thể.

Nhà trường tổ chức cho học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện, thành ủy và tương đương quản lý khóa 6 (năm 2023) đi nghiên cứu thực tế tại Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, ở xã Bình Thành (Định Hóa).
Nhà trường tổ chức cho học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện, thành ủy và tương đương quản lý khóa 6 (năm 2023) đi nghiên cứu thực tế tại Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, ở xã Bình Thành (Định Hóa).

Bên cạnh đó, Nhà trường đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã thực hiện trên 40 đề tài khoa học các cấp, trong đó đang triển khai thực hiện 1 đề án và 2 đề tài cấp tỉnh, 42 đề tài cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu của các đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn, sức lan tỏa rộng. Các đề tài nghiên cứu gắn với chuyên môn, nghiệp vụ như quản lý đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý học viên, nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên...

Nhờ vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường từ năm 2017 đến nay có sự đổi mới căn bản về nội dung, phương pháp hoạt động, từ việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tiễn và đối tượng học viên đến nội dung chương trình được cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, sắp xếp các môn học, phần học đảm bảo hệ thống, khoa học, đan xen học lý thuyết với thảo luận, đi nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề thực tế...

Nhà trường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Từ năm 2017 đến nay đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 494 lớp với trên 29.600 học viên (bình quân mỗi năm tổ chức 70 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với trên 4.200 học viên/năm học), gồm các lớp trung, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở…

Với những cố gắng, nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học viên. Trường thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Nhà trường phát triển toàn diện, phấn đấu đạt chuẩn trong giai đoạn 2022-2025.

Trường Chính trị tỉnh đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2007), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002); được tặng Cờ thi đua của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (năm 2020), Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (năm 2022) và nhiều phần thưởng cao quý khác.