Trường Tiểu học Liên Minh đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia lần 2 

Hoàng Cường 16:03, 15/11/2023

Ngày 15-11, Trường Tiểu học Liên Minh (Võ Nhai) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (lần 2). 

Lãnh đạo huyện Võ Nhai trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (lần 2) và Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 cho Trường Tiểu học Liên Minh.
Lãnh đạo huyện Võ Nhai trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (lần 2) và Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 cho Trường Tiểu học Liên Minh.

Trường Tiểu học Liên Minh có 7 điểm trường, với 59 cán bộ, giáo viên và 413 học sinh (trong đó trên 90% là người dân tộc thiểu số). Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. Hằng năm, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi, tuyển sinh vào lớp 1 đạt 100%; trên 99% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học...

Năm 2017, Nhà trường lần đầu được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Từ đó đến nay, Trường vẫn duy trì và nâng cao 5 tiêu chuẩn theo quy định (gồm: Tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục). 

Với những kết quả đạt được, Trường Tiểu học Liên Minh được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (lần 2) và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.