Giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống buôn lậu

Hằng Nga 18:01, 16/11/2023

Ngày 16-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cục Quản lý thị trường tỉnh (QLTT). 

 

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2022, Cục QLTT tỉnh đã ban hành 7 kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề và nhiều văn bản chỉ đạo về kiểm tra, kiểm soát theo lĩnh vực, mặt hàng. Trọng tâm là tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, giai đoạn 2020-2022, Ngành đã tiến hành thanh tra 5 tổ chức, trong đó xử phạt 3 tổ chức, thu nộp ngân sách Nhà nước 85 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, toàn Lực lượng đã phát hiện và xử lý 3.780 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 17 tỷ đồng...

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường báo cáo và đề xuất với Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số luật, nghị định liên quan.
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường báo cáo và đề xuất với Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số luật, nghị định liên quan.

Tại buổi giám sát, đại diện Cục QLTT tỉnh nêu một số khó khăn như: Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh còn khá hạn chế; đa số các đội QLTT đều có kho bảo quản tang vật, tuy nhiên do diện tích nhỏ nên không đủ sức chứa khi hàng hóa bị tạm giữ và tịch thu nhiều... 

Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị với Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định, hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em có ảnh hưởng đến giáo dục nhân cách…