Thái Nguyên: 46,3% hộ dân có bình chữa cháy

Lương Hạnh 18:42, 15/11/2023

Nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho người dân, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã tổ chức tập huấn về nội dung này cho trên 314 nghìn hộ dân, chiếm 92,5% tổng số hộ trong toàn tỉnh.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) lên đường làm nhiệm vụ.
Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) lên đường làm nhiệm vụ.

Các lớp tập huấn đã giúp người dân từng bước nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, làm giảm thiểu các sự cố cháy, nổ xảy ra. Bên cạnh đó, Phòng thành lập 2 tổ công tác trực tiếp làm việc với 222 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân để nắm bắt khó khăn, đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác PCCC.

Hiện nay, tỉnh đã xây dựng được trên 510 tổ liên gia PCCC; hơn 2.220 điểm chữa cháy công cộng; trên 157 nghìn hộ đã trang bị bình chữa cháy (đạt 46,3% tổng số hộ toàn tỉnh).

Trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ cháy quy mô gia đình, không có thiệt hại về người, ước thiệt hại về tài sản hơn 7,1 tỷ đồng.