Phú Lương tích cực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2

Linh Lan 17:02, 15/11/2023

Triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Công an huyện Phú Lương đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, duy trì các tổ công tác tổ chức thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2.


Cán bộ Công an huyện Phú Lương hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2.
Cán bộ Công an huyện Phú Lương hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Kết quả, tính đến tháng 11-2023, toàn huyện đã thực hiện thủ tục cấp hơn 6.000 căn cước công dân, kích hoạt trên 66.000 tài khoản định danh điện tử mức 2 (đạt tỷ lệ trên 94%) cho công dân. Đây là một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh trong việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Theo kế hoạch, còn gần 14.000 tài khoản chưa thu nhận mức 2, Công an huyện phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Để có được kết quả này, thời gian qua, Công an huyện Phú Lương đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện. Cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Lực lượng Công an huyện tăng cường quân số, thiết bị, phối hợp với công an các xã, thị trấn bố trí làm việc cả ngày nghỉ, dịp lễ với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”.

Ngoài ra, Công an huyện cũng chỉ đạo thành lập các tổ lưu động đến các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố để thực hiện thu thập hồ sơ định danh điện tử và hướng dẫn người dân cách sử dụng tài khoản.