Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I dự kiến sẽ được trao vào tháng 6-2024

Hoài Anh - Trường Sơn 17:50, 14/11/2023

Chiều 14-11, tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp báo về Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024. Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, chủ trì họp báo.

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, chủ trì buổi họp báo.
Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, chủ trì buổi họp báo.

Trước đó, ngày 16/6/2022, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức, quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng.

Đây là giải báo chí đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với quy mô cấp tỉnh mang tên Huỳnh Thúc Kháng - Một chí sĩ yêu nước mà tên tuổi gắn liền với Trường dạy làm báo đầu tiên do Bác Hồ đặt tên, được khai giảng ngày 4/4/1949 tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, thông qua điều lệ Giải thưởng 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, thông qua điều lệ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng. 

Tại cuộc họp báo, Ban Tổ chức đã công bố thể lệ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024. Theo đó, giải dành cho các tác phẩm báo chí được đăng tải trên 4 loại hình báo chí: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử (được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí) từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023.

Về tiêu chí xét giải, tác phẩm phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó là các tác phẩm đề cập những vấn đề được Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, phù hợp với những định hướng lớn, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên; nêu được những vấn đề mới, có tính phát hiện, tính định hướng dư luận cao và sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội…

 
Các đại biểu trao đổi,
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi họp báo.

Các tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự Giải thưởng là công dân Việt Nam, người nước ngoài có các tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn quy định xét Giải thưởng. Tác giả có tác phẩm tham dự Giải thưởng không vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong thời gian tham dự Giải thưởng.

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng có cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Đặc biệt (nếu có); 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích dành cho loại hình báo in và báo hình; 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích dành cho loại hình báo nói; 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 3 giải Khuyến khích dành cho loại hình báo điện tử.

Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng: Từ ngày 1/1/2024 đến trước ngày 1/3/2024. Dự kiến Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 6/2024. Địa điểm nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh (địa chỉ số 19, phố Nhị Quý, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên).