HĐND huyện Võ Nhai: Quyết nghị một số nội dung về kế hoạch đầu tư công

Hoàng Cường 11:56, 14/11/2023

Sáng 14-11, HĐND huyện Võ Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Kỳ họp, nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công được HĐND huyện Võ Nhai xem xét, thông qua. 
Tại Kỳ họp, nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công được HĐND huyện Võ Nhai xem xét, thông qua. 

Cụ thể, các đại biểu xem xét, cho ý kiến vào 4 tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến đầu tư công (gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 huyện Võ Nhai; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Võ Nhai; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện).

Một số nội dung khác được các đại biểu trao đổi, thảo luận, như: Xem xét, cho ý kiến về việc giảm kế hoạch vốn của 2 dự án (đường tràn dân sinh trên địa bàn xã Vũ Chấn và xã Phú Thượng; Trường Mầm non La Hiên); bổ sung kế hoạch vốn cho Dự án Hồ sinh thái - công viên cây xanh thị trấn Đình Cả; bổ sung xi măng cho các xã xây dựng đường trục xóm, ngõ xóm...

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện Võ Nhai đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.