Triển khai tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I

Hoàng Hải 16:53, 26/10/2023

Chiều 26-10, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024 (viết tắt là Ban Tổ chức) nhằm triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã nghe báo cáo tiến độ tổ chức xét tặng Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I; thông qua kế hoạch tổ chức xét tặng; thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; Thể lệ, Quy chế Giải thưởng… Đồng thời cho ý kiến, thống nhất về một số nội dung liên quan, như: Thời gian tiếp nhận tác phẩm, xử lý các khiếu nại, phản ánh (nếu có); công tác tuyên truyền, quảng bá để tạo sức lan tỏa của Giải thưởng…

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024. Theo đó, đối tượng tham dự Giải thưởng gồm các tác giả hoặc nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Thái Nguyên bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn xét Giải thưởng. Các tác phẩm tham dự Giải thưởng được đăng tải trên báo chí từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2023; dự kiến sẽ công bố và trao giải vào tháng 6/2024.

 
Các thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Các thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến đề nghị các thành viên Ban Tổ chức bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai tổ chức thực hiện; quan tâm đến chất lượng các tác phẩm báo chí tham dự; chú trọng tuyên truyền, quảng bá để tạo sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên tham gia Giải thưởng…

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức nhằm xét chọn, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, hình thức thể hiện mới, sáng tạo, từ đó nâng cao chất lượng các loại hình báo chí; tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh...