Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình điểm về Đề án 06

Lương Hạnh 16:59, 08/11/2023

Chiều 8-11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện 21 mô hình điểm triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

 

Với 21 mô hình điểm gắn với trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị, đến nay trên địa bàn tỉnh có 10 mô hình đã triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch, như: Đảm bảo điều kiện công dân số; triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu; triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID; truyền thông chính sách qua các hệ thống, phương tiện thông tin… Tuy nhiên, vẫn còn một số mô hình có nguy cơ chậm, muộn so với tiến độ đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, phân tích nguyên nhân khiến một số mô hình điểm bị chậm tiến độ, do liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị phải thực hiện theo quy định về đầu tư nên cần có thời gian hoàn thiện các thủ tục. Một số mô hình cần Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hỗ trợ cung cấp tài liệu và hướng dẫn tích hợp, phối hợp kiểm tra an ninh, an toàn trước khi triển khai chính thức…

Các đại biểu dự Hội nghị đề xuất Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp giải pháp để hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai mô hình điểm, đặc biệt là việc cung cấp tài liệu và hướng dẫn tích hợp, phối hợp kiểm tra an ninh, an toàn và triển khai chính thức.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng thống nhất sẽ chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, bám sát nhiệm vụ được phân công để triển khai đảm bảo đúng tiến độ thực hiện Đề án 06.