Định Hóa: Huy động trên 1.287 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Công Sơn (Định Hóa) 17:08, 07/11/2023

UBND huyện Định Hóa vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Làm đường bê tông nông thôn mới tại huyện Định Hóa.
Làm đường bê tông nông thôn mới tại huyện Định Hóa.

Thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, huyện đã có 16/22 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2023 và 3 xã NTM nâng cao đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, hoàn thành các hồ sơ cấp xã theo quy định. 

Theo ước tính, trong 2 năm 2022-2023, huyện đã huy động được trên 1.287 tỷ đồng vốn xây dựng NTM, trong đó: Ngân sách nhà nước trên 635 tỷ đồng; vốn vận động các doanh nghiệp, tập đoàn hỗ trợ là 340 tỷ đồng; các cán bộ, công chức, viên chức đóng góp Quỹ Xây dựng NTM đạt trên 1 tỷ đồng/năm; người dân hiến đất, đối ứng thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn, các dự án phát triển sản xuất... với số tiền trên 300 tỷ đồng và khoảng 23ha đất.

Nông thôn được phát triển theo quy hoạch, kinh tế phát triển, hạ tầng xã hội được đầu tư khang trang, sạch, đẹp; môi trường sinh thái được bảo vệ; chất lượng hệ thống chính trị được nâng lên; an ninh, trật tự được củng cố, đảm bảo an toàn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện bỏ phiếu xét xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 đối với 9 xã.