Định Hóa phấn đấu về đích nông thôn mới: “Trái ngọt” từ sự đồng thuận

Nguyên Ngọc 08:53, 24/09/2023

Với quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, Định Hóa đã huy động tối đa nguồn lực, với những cách làm sáng tạo, phù hợp để dần hoàn thiện các tiêu chí. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm và đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đích đến huyện NTM đang trở thành hiện thực trên mảnh đất ATK Anh hùng.

Diện mạo khu vực trung tâm huyện Định Hóa.
Diện mạo khu vực trung tâm huyện Định Hóa.

Xuất phát điểm khó khăn

Định Hóa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi chở che, đùm bọc các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược.

Nhằm tri ân những đóng góp của đồng bào, nhân dân Thủ đô kháng chiến năm xưa, tháng 11-2021, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị Văn phòng Quốc hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ, chung tay xây dựng Định Hóa sớm trở thành huyện NTM.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương giao các sở, ngành liên quan và huyện Định Hóa tiến hành rà soát, xây dựng Đề án đưa huyện Định Hóa về đích NTM vào năm 2023.

Bắt tay vào thực hiện Đề án, huyện Định Hóa phải đối diện với không ít khó khăn, khi địa phương vẫn là huyện nghèo của tỉnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn còn thiếu, chưa đồng bộ; đời sống, thu nhập của người dân còn thấp…

Theo kết quả rà soát vào cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của huyện mới đạt 46 triệu đồng/năm, bằng 54,1% bình quân chung của tỉnh và bằng 71,7% cả nước; toàn huyện còn 17,39% hộ nghèo, 14,84% hộ cận nghèo và gần 1.000 căn nhà dột nát…

Trong xây dựng NTM, toàn huyện mới có 11/22 xã đạt chuẩn giai đoạn 2015-2020, tuy nhiên, đối chiếu với Bộ tiêu chí của giai đoạn 2022-2025, các xã đã về đích NTM vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Trong khí đó, 11 xã chưa về đích NTM của huyện đều là những xã nghèo, đặc biệt khó khăn nên số tiêu chí đạt thấp (dưới 14 tiêu chí). So sánh với Bộ tiêu chí huyện NTM, Định Hóa mới đạt 2/9 tiêu chí…

Người dân xóm Nà Chát (xã Linh Thông) thi công tuyến đường giao thông của xóm.
Người dân xóm Nà Chát (xã Linh Thông) thi công tuyến đường giao thông của xóm.

Thành quả từ đồng thuận, quyết tâm cao

Xác định xây dựng huyện đạt chuẩn NTN vào năm 2023 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, huyện Định Hóa đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ chất lượng các tiêu chí, Định Hóa đã xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành các tiêu chí theo từng quý, từng năm. Đồng thời tập trung quán triệt, vận động, tuyên truyền để người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình; khơi dậy sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Nhờ đó, chỉ sau 2 năm thực hiện Đề án, diện mạo nông thôn của huyện thay đổi nhanh. Hiện thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 52 triệu đồng/năm (tăng 6 triệu đồng so với năm 2021); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,39% xuống còn 9,02%, hộ cận nghèo giảm từ 14,84% xuống còn 7,26%; toàn huyện không còn nhà dột nát…

Đến nay, huyện có 16/22 xã đã về đích NTM (đạt 73%); các xã còn lại đều đạt từ 14-17 tiêu chí và đang hoàn thiện để về đích vào cuối năm 2023. Đối với các tiêu chí huyện NTM, Định Hóa đã hoàn thành trên 90%, dự kiến sẽ đạt chuẩn vào cuối năm nay. 

Theo đồng chí Nguyễn Đức Lực, Bí thư Huyện ủy Định Hóa: Thành quả có được sau 2 năm triển khai Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM là nhờ địa phương đã tập trung chỉ đạo, thống nhất trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là sự nỗ lực, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn…

Người dân xã Kim Phượng tích cực tham gia trồng cây xanh dọc các tuyến đường liên xã, liên xóm.
Người dân xã Kim Phượng tích cực tham gia trồng cây xanh dọc các tuyến đường liên xã, liên xóm.

Tăng tốc chặng “nước rút”

Mặc dù xây dựng NTM ở Định Hóa đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, song để trở thành huyện NTM trong năm nay theo đúng kế hoạch thì vẫn còn không ít việc phải làm. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, cho biết: Từ nay đến cuối năm, Định Hóa phải đưa 6 xã còn lại về đích NTM và 3 xã về đích NTM nâng cao là: Sơn Phú, Phú Đình, Kim Phượng; đồng thời thực hiện nốt tiêu chí môi trường để hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, chính vì vậy, huyện đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tăng tốc hoàn thiện các tiêu chí còn lại để bảo đảm tiến độ về đích NTM trong năm 2023.

Với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt từ Trung ương đến tỉnh, cùng những giải pháp, lộ trình cụ thể của huyện, tin tưởng rằng Định Hóa sẽ hoàn thành các tiêu chí huyện NTM vào cuối năm nay, tạo diện mạo mới cho quê hương cách mạng.