Phú Bình đạt nhiều chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao

Vi Vân 18:30, 22/09/2023

Chiều 22-9, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng huyện Phú Bình đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025, huyện Phú Bình đã đánh giá các chỉ tiêu căn cứ theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Kết quả, trong tổng số 38 chỉ tiêu thuộc 9 tiêu chí, huyện đạt 23/38 chỉ tiêu, gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đạt mức yêu cầu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt; hệ thống giao thông trên địa bàn đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hoá; công trình thuỷ lợi được bảo trì, nâng cấp, đảm bảo tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu theo chuyển đổi số; vùng nguyên liệu tập trung được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, được cấp mã vùng và ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến…

Các chỉ tiêu chưa đạt gồm: Chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất; công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và mỹ quan lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 89,89% (theo quy định đạt ≥ 95%); chưa có trường THPT đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo quy định; chưa có chợ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 2 hoặc trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định…

Thời gian tới, UBND huyện Phú Bình chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục rà soát, có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt; xây dựng xã Bảo Lý và xã Nhã Lộng đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Dương Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2024; lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; duy trì các tiêu chí huyện NTM, đặc biệt là tiêu chí môi trường…

Huyện Phú Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2022; 5/19 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hiện nay, 4 xã là Thanh Ninh, Thượng Đình, Lương Phú và Hà Châu được huyện lựa chọn để xây dựng xã NTM nâng cao, xã Tân Đức được lựa chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; các xã đã và đang lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…