Đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy

N.H 12:01, 22/09/2023

Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đang là vấn đề thời sự được dư luận đặc biệt quan tâm. Cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra toàn bộ các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế và xử lý nghiêm sai phạm. Trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, nước phục vụ chữa cháy được lấy từ 3 nguồn chính, gồm: Ao, hồ, sông, suối tự nhiên; trụ cấp nước chữa cháy (ở các khu công nghiệp, khu đô thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh) và ao, hồ nhân tạo, nhà dân.

Theo khảo sát của Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 400 trụ nước chữa cháy, tập trung chủ yếu tại các đô thị, khu công nghiệp. Về cơ bản, nguồn nước tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới đáp ứng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và khoảng cách theo quy định.

Tuy nhiên, một số hạn chế được cơ quan chức năng chỉ ra là nguồn nước từ các trụ chữa cháy thường yếu về đêm, không được tăng áp lực khi có cháy, nổ xảy ra; thiếu bến, cầu lấy nước phục vụ chữa cháy ở những khu vực tập trung đông dân cư hoặc nguy hiểm cháy, nổ cao.

Nguồn nước chữa cháy ở khu vực nông thôn chủ yếu dựa vào ao, hồ, sông, suối… nên khi xảy ra cháy thì gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo yêu cầu thực tế, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng và các huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương rà soát, kiểm tra quy hoạch cấp nước PCCC.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch và thực hiện quy hoạch cấp nước PCCC.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức tư vấn trong quá trình tổ chức lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và thiết kế các công trình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Luật PCCC, nghị định của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Công an tỉnh chủ trì tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng các họng, trụ lấy nước, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường quản lý an toàn, an ninh, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, mua bán trái phép trụ lấy nước, thiết bị phục vụ công tác PCCC; lập danh mục các ao, hồ, sông, suối, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó lập phương án, kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước PCCC (họng, trụ lấy nước, bến bãi lấy nước, bể nước dự phòng) báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc xây dựng bể nước dự phòng tại khu vực không lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy, không có hệ thống cấp nước tập trung; thiết kế, lắp đặt hệ thống họng, trụ nước chữa cháy ngầm dưới phố, ngõ, hẻm không bố trí được họng, trụ nước chữa cháy nổi… Đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ chữa cháy khi có sự cố.