Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về thông tin và truyền thông

Thu Hà 16:11, 22/09/2023

Từ ngày 21 đến 30-9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với TP. Thái Nguyên và TP. Phổ Yên tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. 

Trong dịp này, các học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về: Xử lý văn bản điện tử, lập và nộp hồ sơ, tài liệu điện tử; tổng quan về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên; quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông…

Qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.