Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực

Dương Hưng - Mạnh Hùng 14:37, 08/11/2023

Ngày 8-11, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giám sát công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu nhấn mạnh các nội dung cần triển khai trong thời gian tới.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Theo kết quả giám sát của HĐND tỉnh, trong giai đoạn 2017-2022, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu kiềm chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường đất, nước, không khí, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức, hướng đến nhiều đối tượng; hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được quan tâm đầu tư. Các chỉ tiêu về môi trường đô thị, nông thôn được cải thiện đáng kể; một số điểm ô nhiễm môi trường được quan tâm chỉ đạo xử lý.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này được đẩy mạnh, gắn liền với chuyển đổi số. Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao...

Tuy nhiên, một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi vẫn chưa nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, để xảy ra tình trạng ô nhiễm; hệ thống công trình bảo vệ môi trường chưa đảm bảo...

Tại Hội nghị giám sát, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương đã giải trình, làm rõ một số nội dung được các đại biểu quan tâm, như: Công tác xử lý các cơ sở sản xuất, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, chưa đủ hồ sơ về môi trường; giải pháp khắc phục tồn tại về bảo vệ môi trường; về các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt ở khu dân cư; bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; xử lý các điểm chôn lấp bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ trước đây…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực này. Trong đó, lưu ý đến việc xây dựng, ban hành các quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh được giao trong Luật Bảo vệ môi trường để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh; tập trung khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Đoàn giám sát của HĐND tỉnh trao đổi, thống nhất về một số nội dung với UBND tỉnh để có kết quả đánh giá chính xác, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.