TP. Sông Công: 10 tuyến phố được công nhận văn minh đô thị

Trịnh Phương 09:45, 01/12/2022

Nhằm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II, đến nay, TP. Sông Công đã xây dựng và duy trì 10 tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo các tiêu chí cơ bản về kết cấu hạ tầng, chiếu sáng công cộng, cây xanh, vệ sinh đô thị…

Các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn TP. Sông Công đều đảm bảo các tiêu chí cơ bản về: Kết cấu hạ tầng, chiếu sáng công cộng, cây xanh, vệ sinh đô thị…
Các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn TP. Sông Công đều đảm bảo tiêu chí cơ bản về kết cấu hạ tầng, chiếu sáng công cộng, cây xanh...

Để xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch, bố trí nguồn vốn cụ thể theo từng năm; thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố và cấp phường. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh.

Những phường có tuyến phố đi qua (Bách Quang, Mỏ Chè, Thắng Lợi, Cải Đan, Phố Cò) đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị với tiêu chí cụ thể.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Sông Công cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Cụ thể, Thành đoàn Sông Công tổ chức cho các đoàn viên thực hiện dỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép vào các ngày thứ Bảy hằng tuần, vận động người dân bán hàng đúng nơi quy định; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình tuyến đường hoa tự quản, hưởng ứng các hoạt động nhân ngày Môi trường thế giới 5-6…

TP. Sông Công phấn đấu đến năm 2025, xây dựng và duy trì 11 tuyến phố văn minh đô thị, đạt 44% so với tổng số tuyến đường, phố chính trong đô thị.


Từ khóa:

tuyến phố văn minh đô thị