Mặt trận cần tăng cường hướng về cơ sở để tổ chức hoạt động

Sơn Lâm 15:33, 05/04/2023

Ngày 5-4, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I/2023 (ảnh).

 

Trong quý I, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả nổi bật, trong “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”, MTTQ các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ được trên 38 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng hiện vật, sổ tiết kiệm, sổ bảo hiểm xã hội… cho các hộ nghèo.

Về đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức 925 hội nghị với trên 32.000 lượt người tham dự và nhận được 3.597 ý kiến đóng góp.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương mở trên 20 hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, xây dựng mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể như: MTTQ cần tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, cuộc vận động hiệu quả hơn; tổ chức tập huấn về giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, chăm lo tốt đời sống của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...