Nâng cao năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Ngọc Chuẩn 14:08, 09/06/2023

Ngày 9-6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

250 cán bộ là thành viên tổ công tác Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 cấp tỉnh, huyện, xã tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Tham gia Hội nghị, 250 cán bộ, công chức là thành viên tổ công tác Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 từ cấp tỉnh đến cấp xã được học tập, nghiên cứu, thảo luận về các kỹ năng như: Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; lập dự án, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình; kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình.

Các đại biểu cũng đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; việc xây dựng một số nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh; kỹ năng sử dụng, khai thác dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo trên hệ thống ứng dụng Connection...

Chương trình tập huấn sẽ kéo dài đến hết ngày 10-6.