Phú Bình: Tiếp tục chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn

Vi Vân 14:55, 07/06/2023

Trong hai ngày (6 và 7-6), Công đoàn huyện Phú Bình tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo huyện Phú Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.
Lãnh đạo huyện Phú Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.

Công đoàn huyện Phú Bình có gần 7.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên...

Kết quả, Công đoàn huyện đã thành lập mới 6 công đoàn cơ sở; phát triển đoàn viên mới đạt 98,7% kế hoạch; xây dựng Quỹ tiết kiệm đạt trên 3 tỷ đồng; trợ giúp 768 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 330 triệu đồng; hỗ trợ 167 CNVCLĐ vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, xây dựng và cải tạo nhà ở...

Trong các phong trào thi đua yêu nước, có trên 1.500 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đoàn viên công đoàn được áp dụng trong lao động, sản xuất, góp phần làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng…

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn huyện Phú Bình tiếp tục phương châm "Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động"; xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, tích cực góp phần xây dựng huyện Phú Bình trở thành thị xã trước năm 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 người vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Nhân dịp này, UBND huyện Phú Bình tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.