Thu nhận hơn 300 hồ sơ cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

Mai An 14:01, 10/07/2024

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới. Trong đó, lần đầu tiên công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. 

Thu thập thông tin sinh trắc học của người dưới 14 tuổi để làm thẻ căn cước.
Thu thập thông tin sinh trắc học của người dưới 14 tuổi để làm thẻ căn cước.

Theo quy định mới, đối với người dưới 6 tuổi khi làm thẻ căn cước, cơ quan quản lý sẽ không thu nhận thông tin sinh trắc học. Trường hợp người từ đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhận dạng và thông tin sinh trắc học (hình ảnh gương mặt, vân tay và mống mắt), như người từ đủ 14 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Thực hiện quy định mới, ngay sau 1 tuần đầu tiên triển khai (tính từ ngày 1-7 đến hết 9-7), lực lượng Công an Thái Nguyên đã thu nhận trên 3.069 hồ sơ cấp thẻ căn cước (trong đó, từ 0-6 tuổi là 67 hồ sơ, từ 6-14 tuổi 240 hồ sơ, từ 14 tuổi trở lên 2.762 hồ sơ).

Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm thần tốc triển khai Luật căn cước”; bố trí phương tiện, thiết bị, huy động cán bộ, chiến sĩ thực hiện thu nhận hồ sơ căn cước, phấn đấu 100% đối tượng trong độ tuổi được cấp thẻ căn cước trong thời gian sớm nhất.