Năm 2023, lao động nam nghỉ hưu khi 60 tuổi 9 tháng và nữ là đủ 56 tuổi

TNĐT 10:57, 30/01/2023

Theo thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Điều 169, Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định rõ, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam (vào năm 2028) và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ (vào năm 2035).

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… sẽ nghỉ hưu sớm hơn quy định.

Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, năm 2023, cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi 60 tuổi 9 tháng đối với lao động nam và 56 tuổi đối với lao động nữ. 

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… sẽ nghỉ hưu sớm hơn quy định; còn người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn (nhưng không quá 5 tuổi so với quy định).


Từ khóa:

lao động

nghỉ hưu