Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Thu Nga 14:38, 17/03/2023

Ngày 17-3, Chi đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo cấp trường với chủ đề: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên (ảnh). 

 

Hội thảo nhận được 15 tham luận của các đồng chí cán bộ đang làm công tác đoàn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các tham luận đề cập đến những vấn đề như: Vai trò của tổ chức đoàn trong việc phòng, chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng; học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên hiện nay; giải pháp thu hút, tập hợp thanh niên tại các khu nhà trọ, doanh nghiệp trên địa bàn…  

Những ý kiến tham luận, giải pháp cụ thể được trình bày tại Hội thảo sẽ là cơ sở để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, định hướng hành động cho mỗi tổ chức, cán bộ đoàn; góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.