Phát triển đảng viên trong khu công nghiệp: Tạo nguồn không khó

Văn Hiến 06:39, 17/03/2023

Tính đến quý I-2023, các khu công nghiêp (KCN) của tỉnh đã có 273 dự án đầu tư đi vào hoạt động. Lực lượng lao động làm việc tại các KCN phần lớn tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ. Do vậy, cấp ủy Ban Quản lý các KCN tỉnh xác định đây chính là nguồn để chọn lựa, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng...

Tổ chức công đoàn trong các KCN kịp thời động viên người lao động có thành tích.
Tổ chức công đoàn trong các KCN kịp thời động viên người lao động có thành tích.

Đảng bộ Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, trực thuộc Đảng bộ TP. Sông Công, hiện có 10 chi bộ (gồm 5 chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp và 5 chi bộ ở các doanh nghiệp), với 150 đảng viên.

Qua đánh giá của cấp ủy, các tổ chức hoạt động tại các KCN của tỉnh rất ổn định, có thể xây dựng và phát triển đảng viên để thành lập các chi bộ đảng. Đặc biệt, số lượng người lao động đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp ở các KCN của tỉnh lên đến hơn 96.000 người. Lực lượng quần chúng này được đào tạo, có trình độ học vấn, tay nghề lao động và khả năng nhận thức tốt, cơ bản tham gia vào một trong các tổ chức đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công nên việc phát hiện các nhân tố tích cực, đoàn viên ưu tú, hội viên tiêu biểu để cấp ủy, tổ chức đoàn thể đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng không quá khó.

Tuy nhiên, Đảng bộ Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên hiện có nhiều tổ chức đảng trực thuộc là các chi bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp và chi bộ doanh nghiệp cùng sinh hoạt nên nảy sinh bất cập, chưa phù hợp để tổ chức lãnh đạo, quản lý ngành, lĩnh vực, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp.

Địa bàn hoạt động của các KCN ở nhiều huyện, thành phố nhưng Đảng bộ chưa có cán bộ chuyên trách về xây dựng Đảng nên công tác tham mưu, hoạt động chuyên môn, đảng vụ còn gặp khó khăn.

Thêm nữa là hoạt động của một số doanh nghiệp trong các KCN mang tính đặc thù nên chủ doanh nghiệp nhận thức về Đảng còn hạn chế, chưa tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể cử hội viên, đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng (có trường hợp người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng phải nghỉ làm theo yêu cầu triệu tập nhưng không được chủ sử dụng lao động tính lương).

Tiếp đó là thời gian làm việc của người lao động chủ yếu theo ca nên khó khăn khi tập hợp học tập nghị quyết và sinh hoạt Đảng. Điều này gây nhiều cản trở trong phát triển tổ chức đảng và đảng viên.

Nhiều người lao động trong các KCN của tỉnh có trình độ, tay nghề và ý chí vươn lên. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện động cơ tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (ảnh: Trịnh Phương)
Nhiều người lao động trong các KCN của tỉnh có trình độ, tay nghề và ý chí vươn lên. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện động cơ tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (ảnh: Trịnh Phương)

Để thực hiện mục tiêu phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các KCN theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể về nội dụng này.

Trong đó, cấp ủy chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Đảng ủy giao nhiệm vụ cho các cấp ủy viên phụ trách các đơn vị tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác đảng, đoàn thể và đảng viên trong doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các tổ chức đảng ở doanh nghiệp mới thành lập gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ.

Cùng với đó là cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú, đặc biệt là người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đảng ủy tạo cơ hội cống hiến và học tập, động lực để người lao động trong doanh nghiệp rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Đảng bộ Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đưa ra mục tiêu, giải pháp căn bản để phát triển tổ chức đảng đến năm 2025 đạt 10% các doanh nghiệp trong KCN; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm tăng 10% so với số đảng viên hiện có của Đảng bộ…

Đồng chí Phan Đức Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các KCN, Đảng ủy đã, đang tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai; đề nghị các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để thành lập tổ chức đảng và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; có cơ chế hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp. Đảng bộ phấn đấu phát triển thêm tổ chức đảng và đảng viên để trở thành Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy vào năm 2030.