Phú Lương: Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023

Linh Lan 15:38, 16/03/2023

Ngày 16-3, Huyện ủy Phú Lương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu của huyện với 16 điểm cầu xã, thị trấn và Trường THPT Phú Lương.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 "Về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Việc quán triệt chuyên đề thông qua những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với liên hệ thực tiễn tại địa phương nhằm góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao, Thường trực Huyện ủy Phú Lương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sớm triển khai sâu rộng nội dung chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đưa mục tiêu, nhiệm vụ của chuyên đề vào chương trình, kế hoạch hành động, công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị, địa phương…