Đồng Hỷ: Bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập của 52 đơn vị, cá nhân

Minh Phương 15:13, 15/03/2023

Ngày 15-3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 (ảnh). 

 

Tại hội nghị, UBKT Huyện ủy đã tiến hành bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 20/103 cơ quan, tổ chức, đơn vị (tỷ lệ 20%) để xác minh tài sản, thu nhập. Tiếp đó, từ số đơn vị này, UBKT Huyện ủy bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 32/293 cán bộ, công chức trong danh sách để xác minh tài sản, thu nhập.

Sau khi tiến hành bốc thăm, UBKT Huyện ủy sẽ ban hành quyết định xác minh và thành lập tổ xác minh để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với những người đã được bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên. Kết thúc xác minh tại mỗi đơn vị, tổ xác minh tài sản, thu nhập sẽ báo cáo kết quả và dự thảo kết luận xác minh, trình Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/5/2023.

Thông qua việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, không tham nhũng; đồng thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có)...