Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đóng góp quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Linh Lan 12:36, 14/03/2023

Ngày 14-3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề một số nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng do Tỉnh ủy tổ chức. Tham dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, là hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, đạt được những kết quả tích cực; đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, cũng như góp phần kiềm chế, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị chuyên đề lần này giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh có cách nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó phát huy những ưu điểm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục những hạn chế, tồn tại để làm tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; những điểm mới trong Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Ngay sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trước tiên, cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác quản lý cán bộ trong tình hình mới. Từ đó triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương. Quá trình thực hiện cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh rà soát, thẩm tra, thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ với các cơ quan liên quan trong việc nắm vững tình hình và giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp hiệu quả trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ...

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đại biểu là công an các huyện, thành phố, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các huyện, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc, những người làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ.