Phú Bình: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú

Văn Mưu (Phú Bình) 14:36, 13/03/2023

Huyện đoàn Phú Bình vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 42 đoàn viên ưu tú trên địa bàn.

 

Trong thời gian 4 ngày, học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Từ đó xây dựng hướng phấn đấu để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trong đó có 2 học viên xếp loại giỏi, 28 học viên xếp loại khá.

Được biết, đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thứ hai trong năm 2023 do Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình phối hợp tổ chức. Theo kế hoạch, trong năm nay, Trung tâm sẽ mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 300 quần chúng ưu tú, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng của địa phương.