Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Chung An 16:15, 14/03/2023

Ngày 14-3, Đoàn công tác của Sở Nội vụ kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn TP. Thái Nguyên, giai đoạn 2018-2022.

 

Trên địa bàn TP. Thái Nguyên có 3 tôn giáo được công nhận, gồm: Đạo Phật, Công giáo và đạo Tin lành Việt Nam miền Bắc.

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thường xuyên được TP. Thái Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, TP. Thái Nguyên đã ban hành 158 văn bản liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương…

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới, TP. Thái Nguyên hoàn thiện thêm các số liệu, thông tin được Đoàn công tác đề nghị cung cấp; tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với các xã, phường thống kê chi tiết về diện tích đất các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hiện đang quản lý; tích cực phối hợp, giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp liên quan đến đất đai, xây dựng của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật…