Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bàn thảo, cho ý kiến vào 36 nội dung

Hoàng Anh - Mạnh Hùng 12:41, 17/11/2023

Sáng 17-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 59, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, để thảo luận, cho ý kiến vào 36 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương. 

 

 
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; các nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16; chủ trương điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; kế hoạch đầu tư công năm 2024; quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2022; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải kết luận: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, cho ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 27 sắp tới.

Đối với các nội dung còn lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, đề xuất tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo bảo đảm theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định.