Quán triệt chuyên đề cho thanh niên bằng hình thức trực tuyến kết hợp livestream

Thu Nga 16:49, 16/08/2023

Chiều 16-8, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho hơn 3.000 cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên theo hình thức trực tuyến kết hợp livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Các đại biểu học tập chuyên đề tại điểm cầu Tỉnh đoàn Thái Nguyên.
Các đại biểu học tập chuyên đề tại điểm cầu Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, truyền đạt những nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên còn được giới thiệu về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương dành cho cán bộ Đoàn; tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa đối với công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên; góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức đoàn các cấp...