Trên 3.600 người tham gia cuộc thi viết về học tập và làm theo Bác

Hoàng Hải 14:44, 16/08/2023

Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” năm 2023 do Thành ủy Sông Công tổ chức đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các chi, đảng bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Đảng ủy Khối dân đảng (trực thuộc Đảng bộ TP. Sông Công) tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi.
Đảng ủy Khối dân đảng (trực thuộc Đảng bộ TP. Sông Công) tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi.

Theo đó, các đảng bộ, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, Cuộc thi đã thu hút 3.673 người tham gia, đạt 141% so với tổng số đối tượng dự thi bắt buộc (đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang từ thành phố đến cơ sở; cấp ủy viên các cấp trong toàn Đảng bộ thành phố). Nhiều bài thi có chất lượng cao, nội dung sâu sắc, trình bày công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên.

Dự kiến, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố sẽ tiến hành tổng kết, trao giải vào cuối tháng 8/2023.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tạo động lực trong việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác từ nhận thức đến hành động...