Đại học Thái Nguyên: Thực hiện 10 dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ

Hằng Nga 13:33, 17/03/2023

Phát huy vai trò đại học vùng đóng chân trên địa bàn, trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ (KHC&N), đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dịch vụ KH&CN với tỉnh.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2017-2022, Đại học Thái Nguyên phối hợp với tỉnh thực hiện 31 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh, cấp đại học.
Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2017-2022, Đại học Thái Nguyên phối hợp với tỉnh thực hiện 31 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh, cấp đại học.

5 năm gần đây, Đại học Thái Nguyên, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều nội dung tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về nông nghiệp, môi trường, công nghệ thông tin, cơ khí, tự động hóa... Những đề tài, dự án đòi hỏi hàm lượng khoa học kỹ thuật cao (trên 90% các hội đồng KH&CN cấp tỉnh có chuyên gia, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên tham gia).

Đặc biệt, trong giai đoạn 2017-2022, Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện 10 dịch vụ tư vấn KH&CN như: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 TP. Thái Nguyên; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 TP. Sông Công; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã của huyện Định Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện huyện Đồng Hỷ; Điều chỉnh mạng lưới quan trắc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Phát triển mô hình du lịch sinh thái bền vững tại 3 huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ; Tư vấn khảo sát địa hình tỷ lệ 1/1.000, lập nhiệm vụ, lập Quy hoạch chi tiết vùng sản xuất chè tập trung gắn với phát triển du lịch xã Hoàng Nông, La Bằng, Phú Xuyên, huyện Đại Từ… Tổng kinh phí thực hiện các dịch vụ tư vấn KH&CN là gần 17 tỷ đồng.