Ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Minh Anh 14:50, 09/11/2023
Ngày 9-11, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH STI Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng công nghệ về truy xuất nguồn gốc trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm chè Thái Nguyên”. Tham dự có gần 200 người là cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh chè đang là thành viên được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định của pháp luật và hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn ứng dụng công nghệ về truy xuất nguồn gốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm chè và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”; hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử chè Thái Nguyên…

Việc xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc góp phần đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm trên thị trường; tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã minh bạch hoá thông tin của từng công đoạn tạo ra sản phẩm, chống các hành vi gian lận thương mại, giúp truy cập thông tin về sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác…