Tích cực chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục

Ngọc Thảo 19:09, 07/11/2023

Ngày 7-11, Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số của Ngành giai đoạn 2021-2023; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ đến năm 2025.

Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Phạm Việt Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, trao thưởng cho đại diện 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023.

Trong hai năm qua, ngành GDĐT đã đầu tư kinh phí, từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ tại các cơ sở giáo dục; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng nền tảng Office-365 trong dạy học trực tuyến cho trên 17,3 nghìn cán bộ, giáo viên; tập huấn kỹ năng ứng dụng nền tảng số, sử dụng ứng dụng phần mềm Microsoft phục vụ dạy học cho trên 16,6 nghìn giáo viên và hơn 138 nghìn học sinh; hoàn thành định danh điện tử mức 2 cho 26 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và chuẩn hóa dữ liệu toàn Ngành; cấp tài khoản phần mềm Microsoft Teams cho 15.000 giáo viên...

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã sử dụng thành thạo và khai thác tốt các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Đặc biệt, các trường đã sử dụng nền tảng mạng xã hội, ứng dụng hỗ trợ hoạt động giáo dục, như: MS Team, Zoom, Google Meet… để tổ chức dạy học trực tuyến; Google form, Azota, TeamLink, Nearpod… để ôn tập và kiểm tra, đánh giá.

Thời gian tới, ngành GDĐT tỉnh đề ra một số giải pháp để công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả cao hơn, như: Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số; bố trí kinh phí xây dựng bổ sung phòng học bộ môn Tin học, mua sắm máy vi tính và các trang thiết bị khác; bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu và tăng cường công tác bảo mật, an toàn thông tin mạng; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu Ngành; thực hiện ký số trong các trường...

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 3 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023.