Định Hóa: 67/69 trường học đạt chuẩn Quốc gia

Ngọc Thảo 09:56, 05/11/2023

Hiện nay, huyện Định Hóa có 67/69 trường đạt chuẩn Quốc gia (97,1%).

Thư viện Trường Tiểu học Linh Thông (Định Hóa) được đầu tư khang trang.
Thư viện Trường Tiểu học Linh Thông (Định Hóa) được đầu tư khang trang.

Cụ thể, cấp mầm non có 23/23 trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó có 3 trường mầm non gồm Bảo Cường, Đồng Thịnh, Bình Yên vừa được công nhận lại; 15 trường được công nhận đạt chuẩn mức độ 1; 8 trường được công nhận mức độ 2.

Cấp tiểu học có 22/22 trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó có 5 trường mới được công nhận đạt chuẩn là Bình Thành, Sơn Phú, Định Biên, Linh Thông, Thanh Định); 20 trường được công nhận mức độ 1; 2 trường được công nhận mức độ 2.

Cấp THCS có 22/24 đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó có 4 trường vừa được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn Quốc gia là TH&THCS Bình Yên, THCS Phú Tiến, THCS Trung Lương, THCS Sơn Phú. Hiện tại, số trường THCS đạt chuẩn mức độ 1 là 16; mức độ 2 có 6 trường.