378 hồ sơ xét chọn gương nhà giáo tiêu biểu năm 2023

P.V 16:25, 01/11/2023

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 27/10/2023, Bộ nhận được 378 hồ sơ của các ứng viên từ các đơn vị gửi tham dự xét chọn gương Nhà giáo tiêu biểu năm 2023. Theo đó, Hội đồng xét tặng gương Nhà giáo tiêu biểu năm 2023 sẽ xét chọn 200 nhà giáo tiêu biểu.

378 hồ sơ ứng viên dự xét chọn gương nhà giáo tiêu biểu năm 2023Bộ Giáo dục và Đào tạo họp Hội đồng xét tặng gương Nhà giáo tiêu biểu năm 2023.
Bộ Giáo dục và Đào tạo họp Hội đồng xét tặng gương nhà giáo tiêu biểu năm 2023.

Việc xét chọn gương Nhà giáo tiêu biểu được thực hiện hằng năm, nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước có đóng góp xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị.

Đây cũng là dịp nhằm nhân rộng, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong toàn ngành, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đối tượng bình chọn gồm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm cả công lập và ngoài công lập.

Theo quy định, đối tượng được đề cử là các nhà giáo đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất, nhà giáo phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú.

Tiêu chuẩn thứ hai, nhà giáo có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn thứ ba, nhà giáo là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành.