Nâng cao chất lượng giáo dục ở Định Hóa

Thảo Nguyên 08:05, 31/10/2023

Mặc dù kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song những năm qua, lĩnh vực giáo dục ở Định Hóa đã có nhiều khởi sắc. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên đang công tác tại 69 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở luôn tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông tại Định Hóa ngày càng được nâng cao.

Giờ học ngoại khóa của cô và trò Trường Mầm non Linh Thông (Định Hóa).
Giờ học ngoại khóa của cô và trò Trường Mầm non Linh Thông (Định Hóa).

Để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Định Hóa đã tham mưu và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tăng cường, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và công tác quản lý...

Đặc biệt, các nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ, gắn trách nhiệm và phát huy vai trò của ban giám hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, nền nếp kỷ cương để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, năng lực của mình...

Để tổ chức dạy học hiệu quả, các nhà trường thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học; dựa vào chuẩn kiến thức, kỹ năng để thiết kế bài giảng, kiểm tra phù hợp với học sinh. Trong mỗi tiết giảng, các thầy, cô giáo tích cực vận dụng phương pháp thực hành; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho các em; tăng cường liên hệ thực tế; xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng để tăng khả năng tương tác của học sinh.

Bên cạnh đó, các trường cũng thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp, giúp đỡ giáo viên còn thiếu kinh nghiệm; chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến; đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Định Hóa, cho biết: Với đặc thù của huyện miền núi, trong thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu, đề xuất địa phương ban hành cơ chế liên quan đến các chính sách dân tộc đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quan tâm đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; giữ vững kết quả phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; xóa mù chữ mức độ 2... Đến nay, toàn huyện có 67/69 trường đạt chuẩn Quốc gia. Quy mô mạng lưới trường lớp, học sinh các ngành học, bậc học trên địa bàn ổn định, phù hợp với điều kiện địa phương...

Năm học 2022-2023, huyện Định Hóa hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo. Cụ thể: Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,9%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; số học sinh 11 tuổi ra lớp đạt 100%; số học sinh 14 tuổi vào học lớp 9 đạt 100%. Học sinh xếp loại học lực trung bình và đạt trở lên đạt 97,3 %; học sinh xếp loại hạnh kiểm từ đạt và trung bình trở lên là 99,9 %.... Học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp đạt 99,9%. Có 24 giải tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; 02 dự án đoạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và nhiều giải thưởng khác...

Kết quả trên khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên đang làm công tác quản lý, giảng dạy tại các nhà trường trên địa bàn huyện Định Hóa (gồm có 1.429 cán bộ, giáo viên biên chế; 459 giáo viên, nhân viên hợp đồng).

Trong năm học 2023-2024, các nhà trường trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.