Kiểm tra tiến độ gắn mã địa chỉ số tại xã Tức Tranh

Hoàng Nam (Phú Lương) 16:22, 02/03/2023

Ngày 2-3, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện gắn mã địa chỉ số trên địa bàn xã Tức Tranh (Phú Lương). Đây là xã đầu tiên của tỉnh triển khai thực hiện nội dung này.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND xã Tức Tranh đã báo cáo với Đoàn về tiến độ triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn xã (bắt đầu được thực hiện từ ngày 28/2/2023). 

Theo đó, công tác cập nhật thông tin và thông báo địa chỉ số trên địa bàn xã đã thực hiện được 2.316/2.566 địa chỉ, đạt 90% so với tiến độ kế hoạch. Còn lại 250 địa chỉ chưa được cập nhật với lý do có địa chỉ trùng khớp. Trong quá trình các tổ đi cập nhật cũng phát hiện 296 địa chỉ phát sinh mới tại các xóm chưa có mã bưu điện thực hiện trước đây. Lãnh đạo xã Tức Tranh đã kiến nghị với Đoàn kiểm tra kịp thời có biện pháp xử lý về vấn đề này. 

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ở xã Tức Tranh đến từng hộ dân để hướng dẫn việc cài đặt ứng dụng địa chỉ số trên điện thoại thông minh.
Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ở xã Tức Tranh đến từng hộ dân để hướng dẫn việc cài đặt ứng dụng địa chỉ số trên điện thoại thông minh.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện gắn mã địa chỉ số, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị trên cơ sở dữ liệu của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của xã Tức Tranh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn gắn địa chỉ số với bản đồ số tại nơi người dân đang ở. Đối với những địa chỉ mới phát sinh, chưa có trên hệ thống, ngành chức năng sẽ hướng dẫn địa phương cập nhật thông tin bảo đảm tiến độ đề ra…