Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Theo nhandan.vn 18:02, 01/03/2023

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về vấn đề này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Theo đó, nội dung Công điện số 90/CĐ-TTg chỉ rõ, vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ nên dẫn đến tình trạng gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân.

Một số địa phương đã kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm điều kiện nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết TTHC.

Trong Công điện số 90/CĐ-TTg, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Đồng thời các tỉnh, thành phố khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, giải pháp khắc phục báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu nhận thức sâu sắc lợi ích của việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đối với người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan hành chính Nhà nước.

“Nhận thức phải rõ từ cấp Trung ương, các bộ, ngành rồi lan tỏa xuống các địa phương, người dân, doanh nghiệp. Đây không chỉ là quyết tâm chính trị mà đòi hỏi phải đầu tư nhân lực, công nghệ, cơ sở hạ tầng, kinh phí”, Phó Thủ tướng nói.

Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện có 39 thủ tục hành chính có liên quan sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, tuy nhiên, mới có 2 thủ tục hành chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Bộ Công thương) đã công bố, công khai thủ tục hành chính để triển khai thực hiện theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan việc nộp, xuất trình số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Đại diện Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát sửa đổi các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, công bố thủ tục hành chính, chỉnh sửa phần mềm, xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết… Bên cạnh đó, một số địa phương đã phản ánh về phần mềm giải quyết TTHC còn có khó khăn trong tra cứu, khai thác thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, đại diện một số bộ, ngành (Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước…) đã báo cáo về tình hình ban hành, thực hiện các thông tư sửa đổi thủ tục hành chính theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, nguyên nhân chủ quan, khách quan (nhận thức, trình độ, công nghệ), cũng như trách nhiệm khi chưa hoàn thành những nhiệm vụ đã được giao.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nêu rõ, trên thực tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã có những chỉ đạo quyết liệt; ban hành nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn, tuy nhiên, vẫn còn khó khăn, vướng mắc khi các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp và làm rõ các lớp dữ liệu, cấu trúc thông tin, quy chuẩn dữ liệu thông tin và quy định thủ tục hành chính, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương để phục vụ công tác quản lý, điều hành.

“Đây là vấn đề lớn và mới nên chúng ta vừa làm, vừa khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh như quá tải, dự báo chưa sát nhu cầu, năng lực hệ thống, đường truyền, hạ tầng lưu trữ, phát triển các công cụ, phần mềm quản lý chuyên sâu và quản trị hệ thống, bảo đảm yêu cầu lưu trữ, bảo mật, an toàn thông tin. Nếu chỉ riêng Bộ Công an hay Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không thực hiện được”, Phó Thủ tướng phân tích và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đánh giá tính đồng bộ, thông suốt, cơ sở hạ tầng, hành lang pháp lý trong quá trình vận hành hệ thống kết nối, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, “làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương”.

Phó Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành xây dựng những ứng dụng đơn giản, triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các dịch vụ công, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. “Đây là việc cần làm, phải làm, tuy nhiên, không nên quá nóng vội, quá kỳ vọng và liên tục bổ sung khi triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đáp ứng tốt các dịch vụ nhà nước cung cấp cho người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Trong quá trình triển khai, cần khuyến khích, biểu dương các địa phương làm tốt để nhân rộng.

Bên cạnh đó, những địa phương còn gặp khó khăn, vì lý do chủ quan hoặc khách quan, vẫn phải giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, không được để đình trệ.

“Khi hệ thống chưa hoạt động thông suốt thì vẫn phải duy trì nhân lực để phục vụ người dân bằng hoặc tốt hơn trước đây, không được làm ảnh hưởng người dân, dù chỉ là một ngày, thậm chí một giờ”, Phó Thủ tướng yêu cầu.