Các tổ chức tôn giáo cam kết tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Sơn Lâm 16:50, 28/02/2023

Ngày 28-2, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026. Tham dự có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, cùng đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường các tổ chức tôn giáo đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2026.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các tổ chức tôn giáo ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026.

Theo đánh giá, sau hơn 5 năm triển khai, Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Với sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp, các cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức tôn giáo, toàn tỉnh đã xây dựng được 24 mô hình “Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Các mô hình đã và đang tạo sự chuyển biến về nhận thức, làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tôn giáo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn những giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026.

Theo đó, mục tiêu đề ra là đến năm 2026, 100% chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo được biết và tích cực tham gia hưởng ứng chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình tự quản liên quan đến môi trường...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố cần nhanh chóng tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn trong lĩnh vực này; có kế hoạch thực hiện cụ thể, có cam kết, kiểm điểm, đánh giá, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các mô hình bảo vệ môi trường...

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cam kết luôn đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo trong thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.