Nâng cao đời sống đồng bào vùng khó

Vũ Công 08:43, 28/02/2023

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021-2030 đã và đang tăng cường về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển. Sau khi nguồn vốn được phân bổ, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã khẩn trương vào cuộc triển khai và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Con đường tại xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) khi được cải tạo, nâng cấp xong sẽ thúc đẩy kinh tế của người dân trong xóm phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Sau khi con đường vào xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) được cải tạo, nâng cấp xong sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân nơi đây.

Xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) hiện có 22 hộ dân, với 108 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Đây là xóm đặc biệt khó khăn duy nhất của xã. Hiện Lân Đăm vẫn còn 18 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Không chỉ khó khăn về đời sống kinh tế, bà con nơi đây còn gặp trở ngại về giao thông, nước sinh hoạt.

Anh Vương Văn Lý, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Lân Đăm, cho biết: Công trình nước sinh hoạt tập trung của xóm do được Nhà nước đầu tư xây dựng cách đây gần 20 năm nay đã xuống cấp, bể tích nước chỉ có thể chứa được 4m3, không đủ để phục vụ nhu cầu của bà con trong xóm. Còn con đường trục chính dài hơn 1km của xóm, mặc dù đã được đổ bê tông nhưng chỉ rộng trung bình 2m, nên xe tải vận chuyển hàng hóa trên 3,5 tấn khó vào được tới trung tâm xóm.

Nhằm khắc phục những khó khăn trên, cuối năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, con đường trục chính của xóm đã được cải tạo, nâng cấp. Mặt đường được mở rộng từ 2m lên trên 3,5m, với kinh phí 215 triệu đồng. Ngoài ra, công trình nước sinh hoạt tập trung cũng được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lên với sức chứa 8m3. Đến nay, các công trình đã cơ bản được hoàn thành.

Anh Dương Văn Vang, người dân xóm Lân Đăm, phấn khởi: Vui lắm! Giờ đây bà con trong xóm có đủ nước sinh hoạt, không còn phải phân chia cách ngày để chờ nước nữa. Đường được mở rộng, các loại xe thu mua gỗ keo, xe vận chuyển nguyên vật liệu có trọng tải lớn sẽ vào được tận xóm. Qua đó, chúng tôi không chỉ giảm được chi phí vận chuyển, mà tốc độ luân chuyển hàng hóa cũng nhanh hơn. 

Thời gian tới, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN sẽ góp phần giải quyết bài toán thiếu đất sản xuất cho nhiều hộ đồng bào DTTS. Trong ảnh: Bà con dân tộc Mông ở xã Cúc Đường (Võ Nhai) hiện vẫn đang phải đi thuê ruộng của các hộ khác để cấy lúa.

Cùng với 2 công trình tại xã Quang Sơn, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, trong năm 2022, huyện Đồng Hỷ đã đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 23 công trình thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 4 và Tiểu dự án 1 của Dự án 5, với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng. Trong đó tập trung ở các xã Tân Long, Hợp Tiến và Văn Lăng.

Tính chung trong toàn tỉnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN gồm 10 dự án và 14 tiểu dự án thành phần. Chương trình được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 và giai đoạn II từ năm 2026 đến năm 2030. Chương trình được triển khai thực hiện trên địa bàn 110 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và MN của tỉnh Thái Nguyên.

Trên địa bàn tỉnh, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn I của Chương trình là hơn 839 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương trên 730 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương gần 110 tỷ đồng. Trong năm 2022, tổng nguồn vốn đã phân bổ là hơn 287 tỷ đồng. Tính đến nay, theo báo cáo, các địa phương đã thực hiện giải ngân được trên 60%.

Tính đến nay, Thái Nguyên đã thực hiện triển khai xây dựng 15 công trình nước tập trung tại các xã chưa về đích nông thôn mới; đầu tư khởi công mới 222 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường giao thông nông thôn; nhà văn hóa xã, xóm; trường học; trạm y tế…) và duy tu, bảo dưỡng 64 công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư những năm trước trên địa bàn 13 xã khu vực III, xã có xóm đặc biệt khó khăn, xã chưa đạt chuẩn nông mới, chưa hoàn thành Chương trình 135.

Chương trình cũng triển khai đào tạo 2 lớp trình độ trung cấp cho 60 học sinh và mở 16 lớp đào tạo trình độ sơ cấp cho 517 học viên; tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm cấp xã cho người DTTS và người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương. Bên cạnh đó, thực hiện Dự án “Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Nùng xóm Tân Đô, xã Hòa Bình (Đồng Hỷ)”; Dự án tu bổ Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khuôn Tát xã Phú Đình (Định Hóa)…

Ông Lê Kim Phúc, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nhấn mạnh: Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các huyện, thành phố để rà soát, thống nhất phân bổ vốn thực hiện Chương trình, nhằm kịp thời tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được giao vốn. Ban Dân tộc tỉnh cũng thường xuyên tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong tổ chức thực hiện Chương trình. Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân tại các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình quan trọng này...