Đồng Hỷ: Trên 28,8 tỷ đồng đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Minh Phương 15:12, 21/02/2023

Năm 2023, huyện Đồng Hỷ có kế hoạch đầu tư trên 28,8 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Người dân xóm Làng Mới, xã Tân Long hưởng lợi từ các công trình nước sinh hoạt tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Người dân xóm Làng Mới, xã Tân Long (Đồng Hỷ) được hưởng lợi từ các công trình nước sinh hoạt tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 25 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 2,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,2 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn này, huyện Đồng Hỷ dự kiến đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa 40 công trình thuộc các dự án, tiểu dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới hoạt động, củng cố, phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch…

Đồng Hỷ là huyện miền núi của tỉnh, có trên 50% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông, Dao, Tày, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu...

Những năm gần đây, các dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện đều được khảo sát cụ thể, lấy ý kiến cộng đồng, chính quyền địa phương và các ngành, cơ quan có thẩm quyền thẩm tra kỹ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, nhằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí...