Phổ Yên tiệm cận thành phố thông minh

Hải Hằng 07:30, 23/02/2023

Nhằm từng bước xây dựng thành phố thông minh, thời gian gần đây, TP. Phổ Yên quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của thành phố.

Người dân phường Đắc Sơn tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của phường.
Người dân phường Đắc Sơn tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của phường.

Sau khi Nghị quyết số 01/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số được ban hành, TP. Phổ Yên đã ban hành chương trình hành động, xây dựng kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột là: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Để tạo nền tảng thực hiện chuyển đổi số, trước hết, thành phố tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, mạng di động 4G, 5G, mạng truyền số liệu, cùng trang thiết bị hiện đại… Các cơ quan nhà nước trên địa bàn triển khai, ứng dụng và phát triển hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, y tế, hộ tịch, cán bộ - công chức - viên chức, an sinh xã hội…

Riêng năm 2022, TP. Phổ Yên đã nâng cấp mạng nội bộ, duy trì đường truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến, 100% các phòng, ban, xã, phường được sử dụng mạng nội bộ do thành phố trang bị. Thành phố cũng trang bị máy tính cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo mỗi người 1 máy tại các phòng chuyên môn và các xã, phường.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, chữ ký số và hòm thư công vụ đã được triển khai tại 18 xã, phường và duy trì sử dụng có hiệu quả. Toàn thành phố hiện có 38 hòm thư công vụ, đạt tỷ lệ 100%; đã cấp cho cá nhân 179 chữ ký số, đạt 100%; 18/18 xã, phường xây dựng trang thông tin điện tử và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định...

Cùng với nâng cấp, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số của cán bộ, đảng viên, người dân; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở các lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước như: Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng chữ ký số, trang thông tin điện tử, tập huấn về tổ công nghệ số cộng đồng…

Các tổ công nghệ số cộng được xem như “cánh tay nối dài” để đưa Nghị quyết số 01 vào cuộc sống. Hiện, toàn thành phố có gần 300 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 1.700 thành viên tích cực hướng dẫn người dân truy cập và sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố, trang thông tin điện tử các phường, xã; truy cập, tạo tài khoản và đăng nhập nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ tại bộ phận một cửa; cài đặt và sử dụng các ứng dụng như: Sổ sức khỏe điện tử, C-Thái Nguyên, Thái Nguyên ID…

Một kết quả đáng tự hào là cuối năm 2022, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam đã vinh danh TP. Phổ Yên tại Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam 2022” ở lĩnh vực thành phố điều hành, quản lý thông minh.

Trong đó, thành tích nổi bật là hiệu quả của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Trung tâm bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2021, với chức năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, từ đó cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động diễn ra trên địa bàn đối với 12 lĩnh vực giám sát.  

Thành tích này chứng tỏ TP. Phổ Yên đã tiệm cận dần đến mục tiêu trở thành thành phố thông minh, đây chính là động lực để thành phố tiếp tục phấn đấu đạt được mục tiêu trong tương lai.